خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی

خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی

خاکت به سر که سرو رعنامو گرفتی

باشه دنیا می اُفتم از پا، باشه دنیا باشه دنیا

دشمنا کُنن تماشا، باشه دنیا باشه دنیا

پسرم شد اِرباً اِربا، باشه دنیا باشه دنیا

کشتنش گرگای صحرا، باشه دنیا باشه دنیا

باشه ببین میپیچه اکبر، توی خونِش توی خونِش

باشه ببین داره یه بابا، میبینه داغ جوونش

... ای بـی وفـا زمـونـه ، اکـبـر مـن جـوونـه ...

از داغ تو دارم علی از پا میشینم

پاشو بابا من باورم نمیشه چی دارم میبینم

پا نکِش به روی خاکا، پاشو بابا پاشو بابا

کوریِ چشمای دنیا، پاشو بابا پاشو بابا

وای من بیچاره لیلا، پاشو بابا پاشو بابا

اومدن کمک جوونا، پاشو بابا پاشو بابا

پاشو علی بریم به خیمه، نازنینم نازنینم

پاشو علی یه بار دیگه، قد و بالاتو ببینم

... ای بـی وفـا زمـونـه ، اکـبـر مـن جـوونـه ...

ای جون من، جوون من جوونیِ من

علی اکبر، رحمی بکُن به قامت کمونیِ من

اینقَدَر نزن تو پَرپَر، علی اکبر علی اکبر

میکُشی منو تو آخر، علی اکبر علی اکبر

زدنت تموم لشکر، علی اکبر علی اکبر

پاره تن پاشیده پیکر، علی اکبر علی اکبر

پاشیدی و پاشیده از هم ،جیگر من جیگر من

خاکت به سر دنیای نامرد، چی آوردی به سر من

... ای بـی وفـا زمـونـه ، اکـبـر مـن جـوونـه ...