خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی

خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی

خاکت به سر که سرو رعنامو گرفتی

باشه دنیا می اُفتم از پا ، باشه دنیا باشه دنیا

دشمنا کُنن تماشا ، باشه دنیا باشه دنیا

پسرم شد اِرباً اِربا ، باشه دنیا باشه دنیا

کشتنش گرگای صحرا ، باشه دنیا باشه دنیا

باشه ببین میپیچه اکبر توی خونِش

باشه ببین داره یه بابا میبینه داغ جوونش

... ای بی وفا زمونه ، اکبر من جوونه ...

از داغ تو دارم علی از پا میشینم

پاشو بابا من باورم نمیشه چی دارم میبینم

پا نکِش به روی خاکا ، پاشو بابا پاشو بابا

کوریِ چشمای دنیا ، پاشو بابا پاشو بابا

وای من بیچاره لیلا ، پاشو بابا پاشو بابا

اومدن کمک جوونا ، پاشو بابا پاشو بابا

پاشو علی بریم به خیمه نازنینم

پاشو علی یه بار دیگه قد و بالاتو ببینم

... ای بی وفا زمونه ، اکبر من جوونه ...

ای جون من ، جوون من ، جوونیِ من علی اکبر

رحمی بکُن به قامت کمونیِ من علی اکبر

اینقَدَر نزن تو پَرپَر ، علی اکبر علی اکبر

میکُشی منو تو آخر ، علی اکبر علی اکبر

زدنت تموم لشکر ، علی اکبر علی اکبر

پاره تن پاشیده پیکر ، علی اکبر علی اکبر

پاشیدی و پاشیده از هم جیگر من

خاکت به سر دنیای نامرد چی آوردی به سر من

... ای بی وفا زمونه ، اکبر من جوونه ...