غصه برای چی تا تورو دارم آقاجون


غصه برای چی تا تو رو دارم آقاجون

از جون برای تو مایه میذارم آقاجون

آتیش زده به دلها ماتمت ، چیزی ازم نمونده با غمت

ای سینه زن به همین زودیا ، ان شاالله کربلا ببینمت

... حسین حسین ، حسین حسین ، جانم جانم ...

وقتی تو شاهی من طبیعتاً بنده میشم

من با یه یا حسین از رو زمین کنده میشم

گدایی پیشت عین ثروته ، دوای من یه ذره تربته

اونی که میمونه برای ما ، یه یا حسین به قصد غربته

... حسین حسین ، حسین حسین ، جانم جانم ...

آقا پیش از اونی که دنیارو ترک بکنم

باید یه شب جمعه حرمو درک بکنم

هر کیو دیدم حرمت رو دید ، اذون گلدسته هاتو شنید

اما نمیدونم آقا چرا ، به ما که رسید آسمون تپید

... حسین حسین ، حسین حسین ، جانم جانم ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو