ای یگانه مرد عشق ، ای طبیب درد عشق


ای یگانه مرد عشق

ای طبیب درد عشق

شاه عاشورا حسین

بر سر نِی رأس تو کربلا را میسرود

تا تلاوت میکنی میفرستد حق درود

دلبری چون میکند گیسوانه روی نِی

چشم زینب ای خدا خیره گشته سوی نِی

ای ذبیحاً بِلقَفا ، کشته ی جور و جفا

ای یگانه مرد عشق

ای طبیب درد عشق

شاه عاشورا حسین

زینت دوش نبّی ، وای از آن شِیبُ الخَضیب

با سر بریده ات گرم نجوا با حبیب

میزند آتش به دل چشم نیمه باز تو

پاره لب خون بر جَبین ، ای عجب از راز تو

شاه بی سر یا حسین

جان مادر یا حسین

شاه عاشورا حسین

ای یگانه مرد عشق

ای طبیب درد عشق

شاه عاشورا حسین

ای عزیز فاطمه قتلگاهت غرق خون

خیمه ها میسوزد از آتش دشت جنون

آه از آن صورت که شد وای من خَدِالتریب

پیکرت عریان به خاک از چه اینگونه غریب

ای شهید بی کفن

خواهرت غرق مِهَن

شاه عاشورا حسین

ای یگانه مرد عشق

ای طبیب درد عشق

شاه عاشورا حسین
دانلود صـوت
دانلود ویدئو