آقامون امام رضا میگن عشق عالمتابه


آقامون امام رضا میگن عشق عالمتابه

برای اونا که عاشقن هشتمین اربابه

خدا میدونه امام رضا سِر عشق نابه

امام رضا بخرم ، منو ببَر به حرم

قسم به چشم ترم ، تویی تو تاج سرم

آقا بیا زِ کرم ، به کربلا ببَرم

... اَلسلطان اَباالحسن ، اَلسلطان اَباالحسن ...

آقا شده مشهدت برام کربلای ثانی

برا غم و روضه ی شما فاطمه شد بانی

تو دلای بیقرار ما تا ابد سلطانی

تو حل مشکل ما ، تموم حاصل ما

تو حج کامل ما ، تو حل مشکل ما

نماز نافلمو ، سرشته با گِلَمو

جلا بده دلمو ، جلا بده دلمو

... اَلسلطان اَباالحسن ، اَلسلطان اَباالحسن ...

اگه دیگه قسمتم همین سرنوشت شومه

اگه دل من به دوریِ کربلا محکومه

درد دل مارو میشنوه حضرت معصومه

غَریبَةُ الغُربا ، مُعینَةُ الضُعفا

به درد من تو دوا ، به حاجتم تو روا

کرم نما تو به ما ، برات کرب و بلا

رضا کیه ، شهنشاه خراسانو میگم

رضا کیه ، شَه خطه ی شیرانو میگم

رضا کیه ، پل برکت ایرانو میگم

شفا کجاست ، توی صحن گوهرشاد رضا

شفا کجاست ، دم پنجره فولاد رضا

شفا کجاست ، میون دست صیاد رضا

... اَلسلطان اَباالحسن ، اَلسلطان اَباالحسن ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو