بیا دلدار من ، قرار قلب من


بیا دلدار من، قرار قلب من

به لب دارم فقط بیا یَابنَ الحَسن

زِ دنیا خسته ام پس کِی میایی یا اَباصالح

سَبو بشکسته ام پس کِی میایی یا اَباصالح

همه شب منتظر در انتظار دیدن رویت

به رَه بنشسته ام پس کِی میایی یا اَباصالح

اَباصالح اَباصالح اَباصالح ... اَباصالح اَباصالح اَباصالح

خرابم من خراب، بیا بر من بتاب

خمارم ساقیا، بده جام شراب

شدم عبد تو و محو نگاهت یا اَباصالح

شدم بیچاره ی چشم سیاهت یا اَباصالح

نمیدانم کجا هستی ولیکن هر کجا هستی

بُوَد دست علی پشت و پناهت یا اَباصالح

اَباصالح اَباصالح اَباصالح ... اَباصالح اَباصالح اَباصالح

کجایی دلبرا، نـجـف یا کـربـلا

دعا کن تا شوم مقیم روضه ها

ببین در انتظارم تا بیایی یا اَباصالح

و تنها تکیه گاه من شمایی یا اَباصالح

عجب حال و هوایی داره با تو کربلا رفتن

بیا تا با تو گردم کربلایی یا اَباصالح

اَباصالح اَباصالح اَباصالح ... اَباصالح اَباصالح اَباصالح
دانلود صـوت
دانلود ویدئو