منم دیوانه ی زینب ، منم پروانه ی زینب


منم دیوانه ی زینب ، منم پروانه ی زینب

همه اجداد من بودن غلام خانه ی زینب

... یا زینب یا زینب ، زینب زینب زینب زینب ...

دل دیوانه ام در تب ، فقط دارم حسین بر لب

شده ذکر شب و روزم تَوَکَلتُ علی الزینب

منم دیوانه ی زینب منم پروانه ی زینب

همه اجداد من بودن غلام خانه ی زینب

... یا زینب یا زینب ، زینب زینب زینب زینب ...

شُکرُلله به لب دارم که راهم میدهد زینب

سگ این خانه هستم من پناهم میدهد زینب

دل دیوانه ام در تب فقط دارم حسین بر لب

شده ذکر شب و روزم تَوَکَلتُ علی الزینب

... یا زینب یا زینب ، زینب زینب زینب زینب ...

زِ غم دختر حیدر به سینه میزنم امشب

اومدم مثل مجنون ها سرم را بشکنم امشب

منم دیوانه ی زینب ، منم پروانه ی زینب

همه اجداد من بودن غلام خانه ی زینب

... یا حیدر یا حیدر ، حیدر حیدر حیدر حیدر ...

اَلا یا اَیُهَا الساقی اَدِرکأساً و ناوِلها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها

شب تاریک و نیمه موج و گردابی چنین حائل

کجا دانند و حال ما سبک بالان سائل ها

... یا حیدر یا حیدر ، حیدر حیدر حیدر حیدر ...

به مِی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نَبوَد زِ راه و رسم منزل ها

... یا حیدر یا حیدر ، حیدر حیدر حیدر حیدر ...

منم دیوانه ی حیدر ، منم پروانه ی حیدر

همه اجداد من بودن غلام خانه ی حیدر

... یا حیدر یا حیدر ، حیدر حیدر حیدر حیدر ...
دانلود صـوت