بازم حرفای احساسی ، به اسمی که روش حساسی


بازم حرفای احساسی

به اسمی که روش حساسی

میخوامت حضرت عباسی

خودت میدونی چقدر میخوامت ، چقدر میخوامت میخوامت

نمیذاری که برم از بامِت ، برم از بامِت از بامِت

دوسِت دارم ، دوسِت دارم ، دوسِت دارم از ته قلب

أنا المجنون ، أنا المجنون ، أنا المجنون و أنا الکَلب

... کَلب الزینب ، کَلب الزینب ، کَلب الزینب ...

برات دلتنگم بدجوری

برام یک روز از این دوری

شده صدها سال نوری

خودت میدونی چقدر بیتابم ، چقدر بیتابم بیتابم

چقدر دلتنگم برا اربابم ، برا اربابم اربابم

دوسِت دارم ، دوسِت دارم ، دوسِت دارم از ته قلب

أنا المجنون ، أنا المجنون ، أنا المجنون و أنا الکَلب

... کَلب الزینب ، کَلب الزینب ، کَلب الزینب ...

چشات دنیامه دنیامه

نگات باهامه باهامه

حرم رؤیامه رؤیامه

خودت میدونی چقدر دل خونم ، چقدر دل خونم دل خونم

کدوم عاشورا حرم مهمونم ، حرم مهمونم مهمونم

بازم میگم ، بازم میگم ، بازم میگم غرق گریه

دوسِت دارم ، دوسِت دارم ، دوسِت دارم به رقیه

... کَلب الزینب ، کَلب الزینب ، کَلب الزینب ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو