کبوترت زخمیه پر میخواد


کبوترت زخمیه پَر میخواد ، تو بی سری کِی این تن سر میخواد

منو بخر تو بازار عشقت ، هر چی باشه ارباب نوکر میخواد

گنبد تو اگه کبوتر میخواد ، نوکرتم دعای مادر میخواد

خونه ی عشق تو شده قلب من ، دیگه دلم چی از این بهتر میخواد

کرب و بلا ، خاک تو مُهر جبین ، عرش حق روی زمین

فرش صحنین توئه ، بال جبریل امین

کرب و بلا ، ای عشق لَم یَزَلی ، جنت هم خوبه ولی

برا من هیچ جا نمیشه حرم حسین بن علی

... ارباب ارباب ، ارباب ارباب حـسین ...

از عشق تو بیتابم کربلا ، با یاد تو میخوابم کربلا

خاک بهشتم خاک کوی تو ، ای جنت اربابم کربلا

خدا خودش معمارت کربلا ، دلم شدش بیمارت کربلا

دوباره امشب میگم با حسرت ، خوش به حال زُوارت کربلا

کرب و بلا ، قلبم خورده صدمات ، از دوریِ حَرمات

یا عباس و یا حسین ، مستم با این نغمات

کرب و بلا ، ای عشق لَم یَزَلی ، جنت هم خوبه ولی

برا من هیچ جا نمیشه حرم حسین بن علی

... ارباب ارباب ، ارباب ارباب حـسین ...

شاخه ی طوبی با خوشه زیباست ، از تو بگیرم من توشه زیباست

خدای کعبه رو شاهد میگیرم ، طواف دور شیش گوشه زیباست

تو باغ روضت آوازم زیباست ، تو آسمونت پروازم زیباست

من از تو رو برگردونم زشته ، ولی به تو رو بندازم زیباست

من مسکین و آقا هستی تو کریم ، با عشق از دنیا سَریم

من باور نمیکنم ، تو کربلا نبَریم

کرب و بلا ، ای عشق لَم یَزَلی ، جنت هم خوبه ولی

برا من هیچ جا نمیشه حرم حسین بن علی

... ارباب ارباب ، ارباب ارباب حـسین ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو