کاشکی یه شب از این طرفا بگذره


کاشکی یه شب از این طرفا بگذره

اون که واسه من از همه زیباتره

اون که با نگاش دلامونو میبَره

هنوز یکی هست که شبا برای من بیداره

یکی که پاهاشو جای پای خدا میذاره

یکی که اصل مطلبه، یکی که اصل کاره

الهی که یه روز منو آقا چشات بگیره

تو که نباشی به خدا دنیا برام حقیره

هیچوقت آقاجون خوبیات از خاطرم نمیره

اَلاَمـان اَلاَمـان اَلاَمـان ... اَلعَـجَـل اَلعَـجَـل اَلعَـجَـل

دیگه آقاجون نایی برام نبوده

کارمو ببین دنیا کجا کشونده

دل همه رو دوریِ تو شکونده

کاشکی که قسمتم بشه دوباره نازنینم

مسجد سهله بیام و این بار تورو ببینم

توی مقام تو آقا گریه کنون بشینم

کی میدونه شاید آقا میون ما نشسته

هر کی که دیدش ببوسه پاهای پینه بسته

دعا کنه برا همه حنجره های بسته

اَلاَمـان اَلاَمـان اَلاَمـان ... اَلعَـجَـل اَلعَـجَـل اَلعَـجَـل
دانلود صـوت