غرق در اندوه و غمم ، رفته زِ کف چاره ی من


غرق در اندوه و غمم، رفته زِ کف چاره ی من

در طلبت روز و شبان، این دل آواره ی من

داغ من از دوری تو، این همه دلواپسیَم

تو همه دنیای منی، این من و این بی کَسیَم

از همه جا خسته منم، عاشق دل بسته منم

قلب من آئینه شده، آیِنه بِشکسته منم

چون گل زیبای منی، سرور و آقای منی

ای مِی و ای مستی من، باده و صَحبای منی

یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا ... یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا

ای غم یعقوب دلم، یوسف کنعان منی

منتقم خون حسین، تو به خدا جان منی

جمعه شد و منتظرم، پس چه شد اَلوَعده وفا

شد همه بیتابیِ من، لحظه ی دیدار شما

غایبی از دیده چرا، پس چه شد این وعده ی ما

با دلم اینگونه مکن، عشق منی تو به خدا

سوز من و آه منی، دلبرِ دلخواه منی

جز تو گدایی نکنم، سروری و شاه منی

یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا ... یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا

ما همه شیدایی آن، نرگس رخسار توایم

با همه ی بار گناه، چاکر دربار توایم

من بدم آقا چه کنم، جز تو ندارم که کسی

غرق در آلودگیم، تا تو به دادم نرسی

جز تو ندارم که کسی، تا تو به دادم نرسی

ای که تویی عشق خدا، کن کرمی تو به گدا

قسمت این جمع بِنَما، یک سفر کرب و بلا

آرزوی ما حرمه، ارباب ما با کـرمه

برات ما سینه زنا، به دست صاحب علمه

یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا ... یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا
دانلود صـوت

دانلود ویدئو