غرق در اندوه و غمم ، رفته زِ کف چاره ی من


غرق در اندوه و غمم ، رفته زِ کف چاره ی من

در طلبت روز و شبان ، این دل آواره ی من

داغ من از دوری تو ، این همه دلواپسیَم

تو همه دنیای منی ، این من و این بی کَسیَم

از همه جا خسته منم ، عاشق دل بسته منم

قلب من آئینه شده ، آیِنه بشکسته منم

چون گل زیبای منی ، سرور و آقای منی

ای مِی و ای مستی من ، باده و صَحبای منی

یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا ... یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا

ای غم یعقوب دلم ، یوسف کنعان منی

منتقم خون حسین ، تو به خدا جان منی

جمعه شد و منتظرم ، پس چه شد اَلوَعده وفا

شد همه بیتابیِ من ، لحظه ی دیدار شما

غایبی از دیده چرا ، پس چه شد این وعده ی ما

با دلم اینگونه مکن ، عشق منی تو به خدا

سوز من و آه منی ، دلبرِ دلخواه منی

جز تو گدایی نکنم ، سروری و شاه منی

یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا ... یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا

ما همه شیداییِ آن ، نرگس رخسار توایم

با همه ی بار گناه ، چاکر دربار توایم

من بدم آقا چه کنم ، جز تو ندارم که کسی

غرق در آلودگیم ، تا تو به دادم نرسی

جز تو ندارم که کسی ، تا تو به دادم نرسی

ای که تویی عشق خدا ، کن کرمی تو به گدا

قسمت این جمع بِنَما ، یک سفر کرب و بلا

آرزوی ما حرمه ، ارباب ما با کـرمه

برات ما سینه زنا ، به دست صاحب علمه

یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا ... یَا بنَ الحَـسَـن جانم آقا
دانلود صـوت

دانلود ویدئو