خوش اومدید آی زائرا از سفر کرب و بلا


خوش اومدید آی زائرا از سفر کرب و بلا

سوغاتی ما عاشقا بوسه کف (خاک کف) پای شما

پیاده رفتین و به آرزوتون رسیدین

یه خط روی اسم لیلی و مجنون کشیدین

با اشک چشاتون صفا کنید

با تاول پاتون صفا کنید

امشبه رو با یاد کربلا

با هروله هاتون صفا کنید

آقام آقام آقام یا حسین ... آقام آقام آقام یا حسین

از این به بعد تو حاجتا چیزی نمیخوام من جز این

پای پیاده کربلا بیام من هر سال اربعین

مزه و لذتش نمیره از زیر زبون

لحظه ای که نور گنبد میخورد تو چشمتون

رفتن شما شد مقدمه

سال دیگه از دَم بریم همه

بعد روضه تو بین الحرمین

با بیرق هیئت تا علقمه

آقام آقام آقام یا حسین ... آقام آقام آقام یا حسین
دانلود صـوت
دانلود ویدئو