دلم میخواد سامونش رو خیلی


دلم میخواد سامونش رو خیلی

چشام میخواد بارونش رو خیلی

زمین کربلاتو دوس دارم

همینطور آسمونش رو خیلی

من آهو میشم، صحرایی میشم

کبوتر میشم، هوایی میشم

دور از صحن و غوغای زائرها

دارم غرق این تنهایی میشم

باز چشمام از بارون لبریزه

این خونه از مهمون لبریزه

شبهای جمعه صحن تو از

عاشق های مجنون لبریزه

کارِوون رفت و حیرون هستم

از جا مونده های فهرستم

چاره چیه باید شیش گوشه

از راه دور بوسه بِفرِستم

حسین اربابم سالار زینب ... حسین اربابم سالار زینب

سرم رو روی پرچم میذارم

آروم چشمامو رو هم میذارم

برات میمیرم مسیحایی رو

برا عیسی بن مریم میذارم

ببخشم هی غم رو غم میذارم

برات گاهی وقتا کم میذارم

تپش های اون اسمت رو میگم

تا دستم رو، رو قلبم میذارم

از اینکه شد دلخونِت باشم

اینجا باشم مهمونت باشم

قبل از هر چیز لازم میدونم

خیلی خیلی ممنونت باشم

قلبم باید بی تابت باشه

چشمم باید بی خوابت باشه

من حُـرّ نیستم اما دوس دارم

اسمم جزو اصحابت باشه

حسین اربابم سالار زینب ... حسین اربابم سالار زینب

روزگاریه عمرا کوتاهه

دارن خیلیا میرن بیراهه

در این بین اما عشق و دین ما

اَبـاعـبـداللهِ الـثـاراللهِ

من پرواز من بال اشکم

آقا تو روضه دنبال اشکم

وصیت کردم تو قبرم باشه

پیرهَن مشکی و دسمال اشکم

لطفت حاجات من رو میده

مُهر عشقت مُهر تأییده

یا رَحمةُ اللهِ الواسِعة

میریم از روضت آمرزیده

کربلا هست و شاهی اونجا

داره داغ جان کاهی اونجا

گاهی گودالم گاهی تَـلَـم

گاهی اینجام و گاهی اونجام

حسین اربابم سالار زینب ... حسین اربابم سالار زینب
دانلود صـوت
دانلود ویدئو