در مملکت عشق تو گدایم


در مملکت عشق تو گدایم

سوی تو بلنده دست دعایم

از سینه زنای کرب و بلایم

با گریه کنا، با سینه زنا

تا کرب و بلا، تا کوی مِنا

ذکر لب ما، یا سیدنا حسین

حسین حسین ، حسین حسین

... حالی برام حال شور و شِین نمیشه ...

... جایی برام روضه ی حسین نمیشه ...

میتابه به من خورشید نگاهت

دلهامونو بَردار از سر راهت

هفتاد و دو ملت گشته سپاهت

تو روضه ی تو، دل کرده صفا

من بنده ی تو، تو شاه وفا

اِسمُکَ دَواء، ذِکرُکَ شِفاء

حسین حسین ، حسین حسین

... حالی برام حال شور و شِین نمیشه ...

... جایی برام روضه ی حسین نمیشه ...

از اینکه منو راهم میدی ممنون

شد آرزوی این عاشق مجنون

از روضه ی تو زنده نره بیرون

دلگرم عزاداریِ تواَم

تشنه ی مِی جاریِ تواَم

من نوکر درباریِ تواَم

حسین حسین ، حسین حسین

... حالی برام حال شور و شِین نمیشه ...

... جایی برام روضه ی حسین نمیشه ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو