میزنه برات دلامون پَر ، الهی بشه یه روز آخر


میزنه برات دلامون پَر ، الهی بشه یه روز آخر

با خود شما بگیریم جشن ، میلادتونو چه زیباتر

آرزوی دل تویی تویی ، فقیر و گدا منم منم

صاحب کرم تویی تویی ، محتاج دعا منم منم

صاحب زمین و زمان و مکان و عرش خدایی

روح دعایی ، گره گشایی ، دلبر مایی

وفای حرم و خدای کرم و قبله نمایی

سعی و صفایی ، آب بقایی ، شور و نوایی

... مولا مولا یا بقیة الله ، مولا مولا یا بقیة الله ...

تپش دلم برای توست ، میون سرم هوای توست

اگه نفسی میاد میره ، اینا همه از دعای توست

همه کس من تویی تویی ، کشته ی نگات منم منم

تاج سر من تویی تویی ، خاک زیر پات منم منم

تویی ستاره ی تموم شبای تیره و تارم

دلبر و یارم ، تا تورو دارم ، غصه ندارم

آروم و قرار دل منی ای باغ و بهارم

ای کس و کارم ، دار و ندارم ، مونس و یارم

... مولا مولا یا بقیة الله ، مولا مولا یا بقیة الله ...

دلبری سروری ، تو آخرین سُلاله ی حیدری

قربون اسم زیبای تو بشم ، یا حجة بن الحسن العسکری

کاش بشه قلب من طلای تموم عیار تو باشه

نوکرت پیش تو مثل اِبن مَهزیارت باشه

در سرم یاد تو ، دل شده صید چشم صیاد تو

کاشکی یکی میشدن ای مَهجبین ، روز ظهور و روز میلاد تو

تا کنی تو عطا ، دوباره میرم زیر طاق نُصرتا

دست تورو میبوسه مَهجبین ، ذوالفقار علی شاه لافَتی

... ادرکنی ادرکنی ، وجیهاً عندالله ...
دانلود صـوت