اومده امشب شبِ سرور و شب ظهورِ امام حسن


اومده امشب شب سرور و شب ظهورِ امام حسن

اومده امشب قلب گداهاش پٌر از غروره امام حسن

هر چی گداته گرفته امشب برا ولادت امام حسن

خدا گرفته به خاطر تو ماه ضیافت امام حسن

وسط آغوش فاطمه ، میبینی لبخند مادرو

علی نشسته کنارشون ، میبینه فرزند و مادرو

چه شب عشقیه ، چه شب خوبیه

اومده یاور حضرت زهرا

دل زِ غم خالیه ، همه چی عالیه

که اومده امام مجتبی

... یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ...

اِنقدر بزرگی هفت آسمون هم به زیر پاته امام حسن

اِنقدر کریمی حاتم طایی خودش گداته امام حسن

وقتی میخندی غمای دنیا تمومه یکجا امام حسن

وقتی تو هستی آرومه این دل وسط دردا امام حسن

ملائکه همگی جمع شدند ، خونتونو جارو میزنن

داره خدا میبینه تورو ، زیر لب میگه جونم حسن

چه شب عشقیه ، چه شب خوبیه

اومده یاور حضرت زهرا

دل زِ غم خالیه ، همه چی عالیه

که اومده امام مجتبی

... امام حسن ، یا امام حسن ، یا امام حسن ، یا امام حسن ...

هر چی کریمه گرفته از تو کرامتش رو امام حسن

میگیره از تو هر چی گداته سعادتش رو امام حسن

میرسه امشب ذکر عبادت از آسمونا امام حسن

اومده امشب راحت قلب حضرت زهرا امام حسن

فاطمه آروم پا گهوارش ، داره براش لالا میخونه

قوّت بازوی مادره ، مثل باباش یه پهلوونه

چه شب عشقیه ، چه شب خوبیه

اومده یاور حضرت زهرا

دل زِ غم خالیه ، همه چی عالیه

که اومده امام مجتبی

... امام حسن ، یا امام حسن ، یا امام حسن ، یا امام حسن ...
دانلود صـوت