مرغ دلم پر زده سمت دام بلا


مرغ دلم پر زده سمت دام بلا

گشته هوایی دوباره دل مبتلا

مِی زده از باده ی شَه طوس و شده

کفتر جلد هوائیه گنبد طلا

فارغ از ما سِواء پر زده سمت خدا

شده آواره و دیوونه ی صحن و سرا

و غزل خوانده حق سَر دل من این نوا

مستم از جام ولای علی موسی الرضا

... یا رضا یا رضا ، هو مددی یا رضا ...

تطمئن القلوب‌ به خدا یاد تو

لیلی و مجنون صفت همه فرهاد تو

بوده زِ روز ازل نَه فقط خوان من

حاتم و خضر و سلیمان گدازاد تو

شدم آزاد تو ، هستی اَم آباد تو

کعبه هم غبطه خور صحن گوهرشاد تو

بیخ و بنیان من ، بسته به بنیاد تو

دَم عیسی زِ دم پنجره فولاد تو

... یا رضا یا رضا ، هو مددی یا رضا ...

بر دل آشوب ما حَرمت ساحله

لطف خدائیِ تو همه رو شامله

صوم و صلاة و قیام و قعود منی

آخه عبادت بدون شما باطله

حَرمت حائله ، اینو خدا قائله

زِ جهنم داره محشر زائرت فاصله

ذکر نقاره ها ذکر عروج دله

آب سقاخونت از مشک ابوفاضله

... یا رضا یا رضا ، هو مددی یا رضا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو