علی دلبره ، علی محشره ، علی حیدره


علی دلبره ، علی محشره ، علی حیدره

علی ماه من ، علی شاه من ، پادشاهی که تختش منبره

تویی ذکر نفس هایی که با دَم تو جاریه

به جز عشق تو عشقای دنیا همه تکراریه

بمیرم نمیرم آقا هر چی که تو دوس داریه

... یا حیدر علی یا علی ، علی یا علی ، علی یا علی ...

نور منجلی ، به نبّی ولی ، یَل و صاحب تیغه ی صیقلی

یا اباالحسن ، یا اباالحسین ، اَبَوی اباالفضلی علی

علی تو هر نبردی یه زمینه چینی میکنه

وقتی یا فاطمه میگه شور آفرینی میکنه

هر چی لشکر دشمنه عقب نشینی میکنه

... یا حیدر علی یا علی ، علی یا علی ، علی یا علی ...

شور نوکره ، مِی کوثره ، علی خراب عشقش قنبره

علی هر کجاست ، علی کربلاست ، یکیشو من بگم علی اکبره

لیاقت بده یا علی همش در خونت بیام

من از این در مِیخونه کرم کنی اینو میخوام

سالی یکدفه کربلا کنار بذار آقا برام

... یا حیدر علی یا علی ، علی یا علی ، علی یا علی ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو