مهمون خونه ی تواَم ، علی علی علی


مهمون خونه ی تواَم، علی علی علی

عمری دیوونه ی تواَم، علی علی علی

من ریزه خوار خوان تو، علی علی علی

جانم فدای جان تو، علی علی علی

محیای منی حیدر، رؤیای منی حیدر

گفتم به همه دنیا، دنیای منی حیدر

عالم در آرزوی تو، علی علی علی

شیران سگ کوی تو، علی علی علی

گوشم پُر از خروش تو، علی علی علی

زهرا علم به دوش تو، علی علی علی

زینب طلایه دار تو، علی علی علی

بَه بَه به ذوالفقار تو، علی علی علی

امشب میزنم باده، مِهرت به دل افتاده

هستیِ خدا زهراست، هستیشو به تو داده

حیدر مددی حیدر ... حیدر مددی حیدر
 دانلود صـوت
دانلود ویدئو