چی با چشمای ترم میبینم


چی با چشمای ترم میبینم، هیئتو شکل حرم میبینم

گنبدت بالا سرم در واقع، سایَتو روی سرم میبینم

حرم میبینم ، حرم میبینم

حرم با همه زیبایی و نورش

حرم گنبد و ایوون و غرورش

حرم با همه شبهای بلندش

شلوغیِ شب جمعه و شورش

شاه دلم ای پناهگاه دلم ... شاه دلم ای پناهگاه دلم

همه از شور جنان میگویند، شرح حالش به جهان میگویند

نفس کرب و بلایت حق است، سر گلدسته اذان میگویند

اذان میگویند ، اذان میگویند

بنازم سحر و ظهر و شبش رو

حرم وقت اذان مغربش رو

خدا خیره به تل زینبیه

که میبینه نماز زینبش رو

شاه دلم ای پناهگاه دلم ... شاه دلم ای پناهگاه دلم

شالمو دور سرم میبندم، به جماعت تو میپیوندم

برا غربتت بگن میگِریَم، از محبتت بگن میخندم

به عشقت زندم ، به عشقت زندم

یه شب زندگینامم رو نوشتم

دیدن بیشتر عمرم تو بهشتم

یا تو روضتم و یا تو خیالم

تو فکر تو به فکر سرنوشتم

شاه دلم ای پناهگاه دلم ... شاه دلم ای پناهگاه دلم
دانلود صـوت
دانلود ویدئو