سلامی به اونا که از جونشون گذشتند و بر نفس غالب شدند


سلامی به اونا که از جونشون، گذشتند و بر نفس غالب شدند

اونا که برای دفاع از حرم، فدایی ام المصائب شدند

سلامی به اونا که توی دمشق، در خونه ی عشق سائل شدند

توی زنبیه شدند زینبی، به فیض شهادت نائل شدند

بگردی نمیتونی پیدا کنی، بغیر از سعادت توی این مسیر

نوشته رو قلب همه عاشقا، امیری حسینٌ و نِعمَ الأمیر

امیری حـسـیـنٌ و نِعمَ الأمیر ... امیری حـسـیـنٌ و نِعمَ الأمیر

دلامونه بی تاب کرب وبلا، می بینیم شبا خواب کرب و بلا

سلامی به جُون و زهیر و حبیب، سلامی به اصحاب کرب و بلا

سلامی به هفتاد و دو سرو عشق، به دلداده های شَه تشنه لب

سلامی به قاسم به جعفر به عون، سلامی به عابس به حرّ و وهب

سلامی به اونایی که اسمشون، شده زینت سرزمین حسین

به اونا که لبیک گفتند همه، به فریاد هَل مِن مُعین حسین

امیری حـسـیـنٌ و نِعمَ الأمیر ... امیری حـسـیـنٌ و نِعمَ الأمیر

سلامی به اون بانوی شیرزن، سلامی به اون فاتح هر نبرد

اگه جون ندادش تو راه حسین، ولیکن همه جونشو خرج کرد

همون کوه صبری که تو راه عشق، دوتا دسته گلهاشو هم هدیه کرد

ندیدم که جایی مقاتل بگن، که زینب پس از داغشون گریه کرد

به این زن بگو غایَـةُ العارفین، که دنیا نمیبینه مانندشو

اگه واقعاً عاشق زینبی، در خونه ی فاطمه بنده شو

... یـا زیـنـب ، یـا زیـنـب ، یـا زیـنـب مدد ...
دانلود صـوت

دانلود ویدئو