از راه تو بسان خدا چیز دیگریست


از راه تو بسان خدا چیز دیگریست

گریه به چشم اهل بکاء چیز دیگریست

پیش از طلب دهان تو را غرق زر کند

این داستان شاه و گدا چیز دیگریست

بی حُب او به صوم و صلاتت مَبَند دل

زیرا وسیلةُ السُعدا چیز دیگریست

ما خود ندیده ایم ولیکن شنیده ایم

شبهای جمعه کرب و بلا چیز دیگریست

سرتاسر حریم تو چون جنت است لیک

پایین پایتان به خدا چیز دیگریست

غیر از دلی شکسته برایت نداشت

اشکم اگر چه تحفه ی ناچیز دیگریست

شبهای جمعه گریه ی ما مرهم است لیک

خون گریه ی صبح و مصا چیز دیگریست

من دل به عشق هر کس و ناکس نباختم

چون عشق سیدالشهداء چیز دیگریست
دانلود صـوت