بسم ربّ الشهداء ، میپوشم رخت عزا


بسم ربّ الشهداء، میپوشم رخت عزا

اَلسّلام ای تشنه لب، ای ساکن کربلا

آقاجونم پریشونم، برات بی سر و سامونم

همه دار و ندارم رو، به پرچم تو مدیونم

شده پرچم سیاه تو، پلاک سر در خونم

علی اللهُ الّذی مَن أحَب الحسین

بسم ربّ الکریم، بسم ربّ الحسین

... اربـاب بی کفن ، اربـاب بی کفن ...

یا حبیب اِبن حبیب، یا کریم بن کریم

کِی میبریم کربلا، سرزمین مادریم

دلم زاره گرفتاره، کی از دلم خبر داره

دعای خواهرت زینب، تو گریه هام اثر داره

همیشه مادرت زهرا، به روضه ها نظر داره

علی اللهُ الّذی مَن أحَب الحسین

بسم ربّ الکریم، بسم ربّ الحسین

... اربـاب بی کفن ، اربـاب بی کفن ...

باز نسیم جان فزا، رو شونم شال عزا

بانیه روضت شده، خواهر امام رضا

چقدر زحمت کشید مادر، که از جنس غمت باشم

ان شاءالله تا نفس دارم، به زیر پرچمت باشم

اجابت کن دعامو تا، به زودی حرمت باشم

کار من نوکری، سروری کار تو

کاش به زودی بشم، جزء زوار تو

علی اللهُ الّذی مَن أحَب الحسین

بسم ربّ الکریم، بسم ربّ الحسین

... اربـاب بی کفن ، اربـاب بی کفن ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو