سر راه تو نشستم شاید اینجوری بیفته


سر راه تو نشستم ، شاید اینجوری بیفته ، به زیر پای تو چشمم

سرمو پایین گرفتم ، واسه ی اینکه نیفته ، توی چشمای تو چشمم

چجوری دور از تو بودم ، منی که با خونوادت ، دلم عمری آشنا بود

تازه فهمیدم آقاجون ، که توی باطل محضم ، به خدا حق با شما بود

... شرمندتم حسین جان ، شرمندتم حسین جان ، شرمندتم حسین جان ...

راه تو من بسته بودم ، وای اگه چشای زینب ، منه گمراهو ببینه

حق داری بهم بگی که ، مادرم ان شاءالله روزی ، به عزای من بشینه

دوس دارم توی سپاهت ، با اجازه ی رقیه ، بتونم یجوری جا شَم

بذار اولین کسی که ، واسه تو میره به میدون ، منه توبه کرده باشم

... شرمندتم حسین جان ، شرمندتم حسین جان ، شرمندتم حسین جان ...

حالا که لشکر دشمن ، توی جنگ نابرابر ، منو میکُشه به هر حال

منو پیشمرگ خودت کن ، جای تو بذار که اصلاً ، من برم میون گودال

بذار جای اکبر تو ، اون که میشه اِرباً اِربا ، من باشم میون میدون

بذار اون سری که میره ، روی نِی منزل به منزل ، سر حُرّ باشه آقاجون

من دلم میخواد شبیه ، داداشت توی شریعه ، دوتا دستو جا بذارم

شاید اینجوری بتونم ، دل زینب و ربابو ، یه کمی بدست بیارم

... شرمندتم حسین جان ، شرمندتم حسین جان ، شرمندتم حسین جان ...
دانلود صـوت