به دلم نفس میده ، هر کی ازت یاد میکنه


به دلم نفس میده، هر کی ازت یاد میکنه

اسم شیرینت حسین، عالمو فرهاد میکنه

اسمت شیرینه، که به دل من میشینه، آرزوی قلبم اینه

موج دریا شَم، به دور ضرحت باشم، روی لب خشکت جاشَم

خیلی آقایی ، عزیز دل زهرایی ... خیلی آقایی ، عزیز دل زهرایی

واسه تو زیاده گریَم، ولی خیلی نمیشه

واسه این آدم مجنون، هیشکی لیلی نمیشه

اسمم مجنونه، گدای در مِیخونه، که بدی بهش پیمونه

پیمونه دستم، مینوشم از این مِی مستم، همیشه غلامت هستم

خیلی آقایی ، عزیز دل زهرایی ... خیلی آقایی ، عزیز دل زهرایی

پر و بال زخمی رو، حواله به قفس نده

دلی که روز پدر، هدیه گرفتی پس نده

آره بابامی، نور خونه ی رؤیامی ، عشق تو واسم الزامی

دوریت سنگینه، واسه دلی که غمگینه، عکس حرمت تسکینه

خیلی آقایی ، عزیز دل زهرایی ... خیلی آقایی ، عزیز دل زهرایی
دانلود صـوت
دانلود ویدئو