به شب تار مهتاب منی


به شب تار مهتاب منی، هر شب آقا در خواب منی

تو امیری من بنده ی تو، فخرم اینه ارباب منی

به عشق مبتلایم، بده کربلایم

شها من گدایم، غمت میسُرایم

... حبیب یا حسین ، طبیب یا حسین ، غریب یا حسین ...

دست ما و دست کرمت، جنت ماست آقا حرمت

آرزومه آقا دم مرگ، سر بذارم زیر قدمت

دلم شد به دامت، شدم من غلامت

فلک زیر گامت، فدای مرامت

حرم کبریایی، تو خون خدایی

تو صاحب لوایی، حسین عشق مایی

... حبیب یا حسین ، طبیب یا حسین ، غریب یا حسین ...

مستِ مستم از باده ی تو، همه هستیم دلداده ی تو

کاشکی مارو لایق بدونی، سر ما و قلاده ی تو

منم سینه چاکت، سرم روی خاکت

رو اون خاک پاکت، دلم شد هلاکت

تویی نینوایی، حسین دلربایی

دلم شد هوایی، شدم کربلایی

... حسین جان حسین جان ، حسین جان حسین جان ...
دانلود صـوت