صلوا علیک یا سیدالغریب


صَلوا علیک یا سیدالغریب، یا اباعبدالله یا نِعمَ الحبیب

وقتی تو روضه هاتم، زائر کرب و بلاتم

هستم من در هر دو عالم با شما

یعنی که معلوم الحالم با شما

... ثارالله ، ثارالله ، ثارالله ، حـسـیـن ...

درد من و درمان شما فقط، دست من و دامان شما فقط

خاک تو مُهر جبین و ذکر و کف زائرینو

ای آقای تشنه لب، ای بی کفن

اول سینه چاکم بعدم سینه زن

... ثارالله ، ثارالله ، ثارالله ، حـسـیـن ...

قلبی که با اربابه مقدسه، عشقمه اون اعتاب مقدسه

صحن حسین صحن عباس، قبله گه هر دو دنیاست

شبهای جمعه باید اونجا باشی

تو مقتل هم ناله با زهرا باشی

... ثارالله ، ثارالله ، ثارالله ، حـسـیـن ...
دانلود صـوت