لباس مشکی مان را به دستمان بدهید


لباس مشکی مان را به دستمان بدهید

به ما حسینیه ی گریه را نشان بدهید

مرا که راهیِ بزم عزای اربابم

برای زود رسیدن کمی توان بدهید

اگر خدایی نکرده در آخر خطم

به جان اشک سه ساله مرا امان بدهید

نماز گریه ی ما با امامت سقاست

به روی مأذنه ی کربلا اذان بدهید

برای آن که بمانم همیشه در برتان

به کلب قافله ی عشق استخوان بدهید

قسم به حُرمت چشمانتان اگر مُردیم

به روی سنگ حسینیه غسلمان بدهید


شاعر : علی اکبر لطیفیاندانلود صـوت