اگه حسین حُرّ رو خرید ، رمز نجاتش ادبه


اگه حسین حُرّ رو خرید ، رمز نجاتش ادبه

سینه زنا روزیِ ما ، این شبا دست زینبه

با یه نگاهت مثه حُرّ ، قلب منم تکون بده

بدجوری شرمندم حسین ، آقا بهم امون بده

بیا و مردونگیتو ، دوباره بِم نشون بده

من امشب اومدم آقا ، راضی شِه خواهرت حسین

منو حلالم کن تورو ، به جون مادرت حسین

آقام آقام ، آقام آقام ... آقام آقام ، آقام آقام

جز تو ندارم کسی رو ، به زیر این سقف کبود

کار من آقا بدتر از ، کاری که کرد حُرّ که نبود

میخوام مثه حُرّ بت بگم ، منو ببخش به مادرت

منو ببخش به خاطرِ اشکای چشم دخترت

منو ببخش تا که بشم ، تا آخر عمر نوکرت

تو نفسای آخرم ، بذار رو پاهات سرمو

بذار بیام حرمت ، آقا یه بار مادرمو

آقام آقام ، آقام آقام ... آقام آقام ، آقام آقام

از همه کارام تو اگه ، عمریه رنجیدی آقا

روضه ی حُرّ میگه هنوز ، مونده یه امیدی آقا

روتو نگردون و ببین ، دوباره باز من اومدم

میبینی با روی سیاه ، چکمه به گردن اومدم

تا که به زیر قدمات ، فدا شِه این تن اومدم

از تو بعیده که نخوای ، نگاه به بی پناه کنی

واسه تو کاری نداره ، این بدو رو به راه کنی

آقام آقام ، آقام آقام ... آقام آقام ، آقام آقام
دانلود صـوت
دانلود ویدئو