عاشقا چشم به هم زدین شب دهم بازم رسید


عاشقا چشم به هم زدین شب دهم بازم رسید

مضطرب فردائیم و غصه به دل شرر کشید

سهم همه اشک غم و سهم همه تاب و تبه

هر نوکری خون به دل و هر عاشقی جون به لبه

این آخرین شبیه که حسین کنار زینبه

امشب چشا بارونی و تموم دلها مضطره

مصیبتا منتظر این خواهر و برادره

... غریب حسین ، غریب حسین ، غریب حسین ...

عمه ی سادت امشبو سایه ی روی سر داره

نمیتونه که از حسین دمی نگاشو برداره

امشب باید شب تا سحر بشینه و دعا کنه

توی قنوت عاشقی همش خدا خدا کنه

فردا باید که مقتلو از روی تل نگاه کنه

چجوری من از اونها که با نیزه اومدن بگم

چجوری من از قتلگاه از دست و پا زدن بگم

... غریب حسین ، غریب حسین ، غریب حسین ...

سخته برای روضه خون که روضه رو شروع کنه

چه محشری به پا میشه این صبح اگه طلوع کنه

سهم همه اهل حرم میشه فغان و اشک و آه

یه مادری با قد خم میرسه بین قتلگاه

میبینه نور عِینشو به روی خاکا بی گناه

میبینه با سنگ میزنن به سر شاه بی کفن

میبینه خنجریو رو حنجر شاه بی کفن

... غریب حسین ، غریب حسین ، غریب حسین ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو