عاشقا چشم به هم زدین شب دهم بازم رسید


عاشقا چشم به هم زدین شب دهم بازم رسید

مضطرب فردائیم و غصه به دل شرر کشید

سهم همه اشک غم و سهم همه تاب و تبه

هر نوکری خون به دل و هر عاشقی جون به لبه

این آخرین شبیه که حسین کنار زینبه

امشب چشا بارونی و تموم دلها مضطره

مصیبتا منتظرِ این خواهر و برادره

... غریب حسین ، غریب حسین ، غریب حسین ...

عمه ی سادت امشبو سایه ی روی سر داره

نمیتونه که از حسین دمی نگاشو بَرداره

امشب باید شب تا سحر بشینه و دعا کنه

توی قنوت عاشقی همش خدا خدا کنه

فردا باید که مقتلو از روی تل نگاه کنه

چجوری من از اونها که ، با نیزه اومدن بگم

چجوری من از قتلگاه ، از دست و پا زدن بگم

... غریب حسین ، غریب حسین ، غریب حسین ...

سخته برای روضه خون که روضه رو شروع کنه

چه محشری به پا میشه این صبح اگه طلوع کنه

سهم همه اهل حرم ، میشه فغان و اشک و آه

یه مادری با قد خم ، میرسه بین قتلگاه

میبینه نور عِینشو ، به روی خاکا بی گناه

میبینه با سنگ میزنن ، به سر شاه بی کفن

میبینه خنجریو رو حنجر شاه بی کفن

... غریب حسین ، غریب حسین ، غریب حسین ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو