تا مُحرم نشه دلی مَحرَم نمیشه


تا مُحرِم نشه، دلی مَحرَم نمیشه

هیچ ماهی برا من مُحرّم نمیشه

آقاجون شده کربلات خونه ی ما

هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه

شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست آقا

جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست آقا

بگذار آدمیان طعنه زنندند گویند مرا

هر که خود را سگ کوی تو نخواند آدم نیست آقا

... ثارالله حسین ، آقام آقام یا حسین ...

دنیامون با تو شده دنیای دیگه

رؤیامون با تو شده رؤیای دیگه

معلوم میشه که تو رو نشناخته هنوز

هر کی غیر تو داره آقای دیگه

اون دلی که نداره مِهر تورو که دل نیست آقا

خونه ی عشق تو یک لحظه که بی سائل نیست آقا

عاقل آنست و که از عشق تو دیوانه میشود

هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست آقا

... ثارالله حسین ، آقام آقام یا حسین ...

با اذن تو رو به حرم کردم آقا

گفتم زحمتو دیگه کم کردم آقا

پای این علم دست من بالا اومد

زیر این علم قد علم کردم آقا

نگیری دست منو واللّهه از دست میرم آقا

یه روز آخر تو همین روضه ها من میمیرم آقا

بعد صد سالم اگر از سر قبرم تو بگذری

من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم آقا

... ثارالله حسین ، آقام آقام یا حسین ...
دانلود صـوت