شاهی و بنده نوازی ، ماهی و مَحرَم رازی


شاهی و بنده نوازی ، ماهی و مَحرَم رازی

با مُهر تربتت آقا ، نمازمه چه نمازی

پرچم عشق تو آقا ، تو آسمونا بلنده

جبرئیل هم دخیلش رو ، به ضریح تو میبنده

نبض دل من میزنه به ساعت کرب و بلا

میدونی رؤیای منه زیارت کرب و بلا

آقام آقام آقام حسین ... آقام آقام آقام حسین

حرم و خواب و خیاله ، دلی که غرق ملاله

بطلبم سالی چندبار ، تورو به حق سه ساله

با یه نگاه ضریحت ، شبیه ابرا میبارم

با یه سلام رو به گنبد ، میشه آروم دل زارم

میرسه آقا همه شب به حرم تو صدامون

ثواب این عرض ادب برا پدر مادرامون

آقام آقام آقام حسین ... آقام آقام آقام حسین

آخرشم با دلی که ، شده کبوتر روضه

شهید عشق تو میشم ، میون سنگر روضه

آخرشم با تبی که ، تب زیارته آقا

خوب میدونم آب غسلم ، خون شهادته آقا

میگم مثه حر و زهیر به تو امیر شهداء

عاقبت ختم به خیر یعنی مسیر شهداء

آقام آقام آقام حسین ... آقام آقام آقام حسین
دانلود صـوت
دانلود ویدئو