اگر در خاک آذربایجان جانان اباالفضل است


اگر در خاک آذربایجان جانان اباالفضل است

دلیل جان به اسم شهر زنجان جان اباالفضل است

ستون خیمه ی کرب و بلا در باد و در طوفان

نمی افتد یقین تا تکیه گاه آن اباالفضل است

اِذَا الشَمس است چشمانش ، لبش در اصل والصبح است

مراد از سوره ی تکویر در قرآن اباالفضل است

اگر طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی گفتی

بگو بعدش که پرچمدار این سامان اباالفضل است

نماز و روزه و اسلامِ خیلی هاست یعنی که

امام کربلا باالقوه در ایران اباالفضل است

برای مادر پیرم به وقت روضه خوانی ها

بالام جان شد علی اکبر سنه قربان اباالفضل است

برای آنکسی که جان خود را میدهد با عشق

نگو عباس وقتی بهترین عنوان اباالفضل است

دلیل نم نم باران علی اصغر اگر باشد

یقین دارم دلیل شدت باران اباالفضل است


شاعر : مهدی رحیمی
دانلود صـوت