قاسم ، پسر شاه جمل


قاسم ، پسر شاه جمل

قاسم ، نوکریت خیر المعل

قاسم ، مُردن پای شما واسم شده اَحلی مِن عسل

دریای کرم قاسم ، سایه ی سرم قاسم

به زبون لوتیا میگم خیلی نوکرم قاسم

تکرار حسن قاسم ، سردار حسن قاسم

همه میگن که تو هستی ذوالفقار حسن قاسم

قاسم قاسم ، دم مستیِ دلم

قاسم قاسم ، همه هستیِ دلم

قاسم قاسم ، خم ابروت قاتلم

... إبنُ المجتبی ، قاسم کربلا ، قاسم کربلا ...

قاسم ، شده حک روی تنم

قاسم ، واسه تو سینه زنم

قاسم ، میخونم سینه سپر کَلب قاسم بن الحسنم

راه تا خدا قاسم ، معنای وفا قاسم

به زبون آذری میگم سَنَه قربان قاسم

ماه کاملم قاسم ، شاهی سائلم قاسم

با تو علامه ی دهرم من ، بی تو جاهلم قاسم

قاسم قاسم ، مریضم درمونمی

قاسم قاسم ، برکت تو خونمی

قاسم قاسم ، تو صفا و جونمی

... إبنُ المجتبی ، قاسم کربلا ، قاسم کربلا ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو