سینه بزن که نوکری مدالت باشه


سینه بزن که نوکری مدالت باشه

یه چی میگم که روزیِ یه سالت باشه

افضل از نماز شب یه قطره اشکت

سینه زن امام حسیم حلالت باشه

تک تک لحظه های رؤیایی شور حلالت باشه

سلام به شاه کربلا از راه دور حلالت باشه

گریه برای قلب زینب صبور حلالت باشه

... حسین ، ارباب ارباب ارباب ، حسین ...

سینه بزن برا حسین که بالت باشه

روزیت یه عکس تو حرمش با شالت باشه

هر دفه که حسین میگیم رقیه میگه

الهی شیر مادرت حلالت باشه

یه استکان چای روضه ی حسین حلالت باشه

حال خوش هروله ها و شور و شِین حلالت باشه

... حسین ، ارباب ارباب ارباب ، حسین ...

هر کی سگ خونشه خوش به حالش باشه

علی گندابی هم برا مثالش باشه

بهشتو فاطمه براش ضمانت کرده

هر کی حسینو دوس داره حلالش باشه

هر کسی که یه یا حسین گفت و مُرد حلالش باشه

رفیقی که منو تو روضه هات آورد حلالت باشه

هر کی منو بار اول کربلا برد حلالش باشه

... حسین ، ارباب ارباب ارباب ، حسین ... 


شاعر : محمد ابراهیمی اصل
دانلود صـوت
دانلود ویدئو