عمریه به من حواست هست


عمریه به من حواست هست

بین ما رقیه واسطه ست

همه درها اگه بسته شِه

غم ندارم عباسِت هست

ای کارِت کرم ، راه محترم

اللّهم الرزقنا حرم حرم حرم

مهربون تر از پدر مادرم

اللّهم الرزقنا حرم حرم حرم

... اللّهم الرزقنا حرم ، اللّهم الرزقنا حرم ...

عمری پا روضت نشست

آوردی قلبم رو به دست

عشق من حسینه والسّلام

دل درگیر این رابطه ست

ای سایه سرم ، دل و دلبرم

اللّهم الرزقنا حرم حرم حرم

عشق اول و عشق آخرم

اللّهم الرزقنا حرم حرم حرم

... اللّهم الرزقنا حرم ، اللهم الرزقنا حرم ...

با یاد حرم دلم شکست

اسمت کرده ماهارو مست

هر کی نوکر تو شد حسین

تو این دنیا بارش رو بست

من یه نوکرم ، دوس دارم برم

اللّهم الرزقنا حرم حرم حرم

من روزی خور علی اکبرم

اللّهم الرزقنا حرم حرم حرم

... اللّهم الرزقنا حرم ، اللهم الرزقنا حرم ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو