آب الف و باء ، باز من و باز این دوتا حرف الفبا


آب الف و باء ، باز من و باز این دوتا حرف الفبا

باز بوی روضه ، بوی روضه هایی که میکنه غوغا

آب یعنی دنیا ، یعنی مِهر علی به حضرت زهرا

جاش توی دریاست ، گاهی وقتا هم توی مشک یه شقاست

دوباره حرف آب اومد و باز ، فلک از دست فاطمه افتاد

پر کشید کربلا دل شاعر ، ڱذر شعر به علقمه افتاد

پاشو عباس ، حسین شده تنها

پاشو که خیمه ها شده غارت

پاشو عباس ، فدای سرت آب

داره میره رقیه اسارت

... امـون ای دل ، امـون امـون ای دل ...

آب الف و باء ، باز من و باز این دوتا حرف الفبا

باز بوی روضه ، بوی روضه هایی که میکنه غوغا

با دوباره با ، کنار هم که بذاری میشه بابا

سر تن بابا ، کنار هم که بذاری میشه بابا

دوباره حرف سر اومد و باز ، دوباره روضه های خرابه

دوباره غصه های رقیه ، دوباره قصه های خرابه

منو میشناسی بابا رقیم ، یه ذره صورتم شده نیلی

تو که رفتی موهامو کشیدن ، تو که رفتی زدن منو سیلی

... امـون ای دل ، امـون امـون ای دل ...

آب الف و باء ، باز من و باز این دوتا حرف الفبا

باز بوی روضه ، بوی روضه هایی که میکنه غوغا

آب میسازه شیر ، اگه شیر نباشه میمیره یه بچه

آب ته دنیاست ، وقتی که بهونه میگیره یه بچه

دوباره حرف شیر اومد و باز ، یاد شیرخوار بی بی ربابم

علی لای لای علی ، علی لای لای ، منو این نغمه کرده کبابم

یه روز هم توی سایه نایستاد ، مادرت بعد تو علی اصغر

زیر آفتاب نشست تا که جون داد ، مادرت بعد تو علی اصغر

... عـلی لای لای عـلی ،  عـلی لای لای ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو