کربلا قبله ی دلهاست خدا میداند


کربلا قبله ی دلهاست خدا میداند

دیدنش آرزوی ماست خدا میداند

دل ما خانه ی مولاست خدا میداند

سوخته از غم زهراست خدا میداند

تا که در سینه ی ما مِهر علی دارد جان

همه جا فاطمه با ماست خدا میداند

زندگی در نظر شیعه اگر زندان است

با غم فاطمه زیباست خدا میداند
دانلود صـوت