حرم قبله ی رازم ، شور و احساسم


حرم قبله ی رازم

شور و احساسم

آرزومند کف العباسم

دلم بیقرار از عشق

پِی تو هر شب

دل سپردم من به تو و زینب

... حسین وای ، وای ، وای ...

بازم گوشه ی هیئت

مست و مدهوشم

آخه اسم تو خورده به گوشم

قدم میزنم تو عرش

دور شیش گوشت

جام مِی از این روضه مینوشم

... حسین وای ، وای ، وای ...

برات روضه میخونم

ای حسین جونم

بازم از داغت غرق بارونم

فدات ای غریب ارباب

کشته ی بی سَر

نوحه میخونه از غمت مادر

... حسین وای ، وای ، وای ...

سرت بر سر نیزه

پیکرت پامال

بی سر افتاده گوشه ی گودال

تنت بی کفن بر خاک

زخمی و صد چاک

ناله ی زینب رفته تا افلاک

... حسین وای ، وای ، وای ...
دانلود صـوت