صحرا به صحرا ، کو به کو ، داریم نم نم میرویم


صحرا به صحرا ، کو به کو ، داریم نم نم میرویم

پشت سر هم ، دم به دم ، آدم به آدم میرویم

راهی شدن ، دریا شدن ، یعنی کمال قطره ها

ما هم به راه افتاده ایم و جانب یَم میرویم

ما هر دو عالم را به این معراج دعوت میکنیم

از این سوی عالم اگر آنسوی عالم میرویم

در شعله آتش میشویم ، آتش به عالم میزنیم

هم مثل یک پروانه میسوزیم و ما هم میرویم

هم در نجف هم کربلا پرچم به دست زینب است

هر جا که پرچم میرود دنبال پرچم میرویم

عیسی بن مریم ، آدم ، ابراهیم ، موسی ، نوح ، هود

این راه را پیغمبران رفتند و ما هم میرویم

ما تشنه ی وصلیم و دنبال سلوک وصلتیم

پس پابرهنه ، تشنه لب ، تا نهر علقم میرویم

بی واسطه اسماء حق در ما تلاجی میکند

هر وقت تحت قبه ی سلطان عالم میرویم

 

شاعر : علی اکبر لطیفیان
دانلود صـوت