زهر کینه برا غمش طبیبه


زهر کینه برا غمش طبیبه

چشم به راه رسیدن حبیبه

اونی که توی خونش هم غریبه

دم رفتن به یاد مادرشه

ذکر زهرا نوای آخرشه

بدتر از هر کی حال خواهرشه

وای ، اون آقایی که کارش بوده جود و کرم

وای ، میزنه ناله و میگه خدا جگرم

... حسن وای ، حسن وای ، حسن وای ...

آسمون بارون عزا میباره

زینبش آروم و قرار نداره

کفن آخرو میره میاره

میگه زینب با حالتی نگرون

تو که از من گرفتی صبر و امون

سلامم رو به مادرم برسون

وای ، میری و راحت از این همه جور و جفا

وای ، نیستی ببینی چه ها میشه کرب و بلا

... حسن وای ، حسن وای ، حسن وای ...
دانلود صـوت