الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه


الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه

الهی بمیرم برای دلی که زار و حزینه

الهی بمیرم برای لحظه ی آخرت حسن جان

الهی بمیرم برای ناله خواهرت حسن جان

مُعِزَ المؤمنین ، امام المُتقین

کریم بن کریم ، یَا بنَ امیرالمؤمنین

... آقام امام حسن ، آقام امام حسن ، آقام امام حسن ...

الهی بمیرم برای آقایی که حرم نداره

الهی بمیرم کسی نیست رو قبرش شمعی بذاره

الهی بمیرم برای دلی که پُر غم و داغه

الهی بمیرم برای قبری که بی شمع و چراغه

گل زهرا حسن ، شَه دلها حسن

هزاران حاتم طایی گدایت یا حسن

... آقام امام حسن ، آقام امام حسن ، آقام امام حسن ...

الهی بمیرم برای لحظه ی پرپر زدن تو

الهی بمیرم برای غصه و درد و مِحَن تو

الهی بمیرم برای پا به زمین کشیدن تو

الهی بمیرم برای برادر بی کفن تو

شَه لطف و سخا ، کریم باصفا

با اذن تو دلم پر میزنه به کربلا

... آقام امام حسن ، آقام امام حسن ، آقام امام حسن ...
دانلود صـوت