فضای روضه عطر یاسمن گرفته


فضای روضه عطر یاسمن گرفته

دلامونو غم امام حسن گرفته

امام مجتبی غریبه

غربت اون خیلی عجیبه

یاری نداری بی حبیبه

ماتم گرفته دل فلک رو

سوزونده داغش بال ملک رو

باز تازه کرده زخم فدک رو

زخمی که هرگز کهنه نمیشه

میزنه یادش تیشه به ریشه

داغی رو قلبش بوده همیشه

... مسموم اِماما ، مظلوم اِماما ...

الهی هیچکسی نبینه داغ مادر

نبینه مادرو که افتاده تو بستر

مادری و پهلو شکسته

نماز بخونه ولی نشسته

قنوت بگیره با دست خسته

آتیش نیفته به موی مادر

نبینی با اشک وضوی مادر

سیلی کبود کرده روی مادر

روی گل سرخ زردی نبینه

حرارت عشق سردی نبینه

مادرتون نامردی نبینه

... مسموم اِماما ، مظلوم اِماما ...

زهر جفا اگر چه کرد آقا رو مسموم

جون داد ولی تو کوچه از قرار معلوم

عصای دست مادرش شد

خون به دل و بر جگرش شد

غم باعث چشم ترش شد

دستی تو دستش ، دستی به دیوار

سینه ی خونی از زخم مسمار

خدایا مادر چشاش شده تار

میدید که مادر نقش زمین شد

زیر لگدها سقط جنین شد

... مسموم اِماما ، مظلوم اِماما ...
دانلود صـوت