اگه حالم خوبه ، اگه خوبه دنیام


اگه حالم خوبه ، اگه خوبه دنیام

سلطان به سلامت باد

اگه روضه گردم ، اگه الآن اینجام

سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد ، عالم سنه جان قربان

من نوکر مادر زاد ، عالم سنه جان قربان

هستم چون آهوی سرگردان

از این گدا رو برنگردان

... جانم رضا ، جانم رضا جان ...

آقاجون قربونت ، منه رعیت زاده

سلطان به سلامت باد

میگم اینو وقتی که میزنم باده

سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد ، ما مردم ایرانیم

از یُمن قدوم تو ما جمله مسلمانیم

اسمت آقا هر درده درمان

آقام آقام آدووا قربان

... جانم رضا ، جانم رضا جان ...

همه سر سفرت ، آقاجون خوب و بد

سلطان به سلامت باد

یه شعبه از تختِ سلطنتت مشهد

سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد ، ما جمله گدایانیم

فرزند علی هستیم ، ما نوکر سلمانیم

تورو به آبروی قرآن

جان جوادت رو نگردان

... جانم رضا ، جانم رضا جان ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو