کرب و بلایی ، چه بنایی ، چه حریم و بارگاهی


کرب و بلایی ، چه بنایی ، چه حریم و بارگاهی

کرب و بلایی ، چه سرایی ، حرم امن الهی

بانگ و سرود ما ، بر تو درود ما

عشقت خورده گره در تار و پود ما

... ثارالله یا حسین ، ثارالله یا حسین ...

کرب و بلایی ، چه نوایی ، چه فضای روح بخشی

کرب و بلایی ، که خدایی ، به دو عالم میدرخشی

خاکت شفا دهد ، دل را صفا دهد

صاحب لوای تو درس وفا دهد

... ثارالله یا حسین ، ثارالله یا حسین ...

کرب و بلایی ، چه هوایی ، چه شمیم دلنوازی

کرب و بلایی ، دلربایی ، بی رقیب و یکه تازی

دیدارت آرزو ، مستم چو بی سبو

با اشک دیدگان بگرفته ام وضو

... ثارالله یا حسین ، ثارالله یا حسین ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو