زمین و آسمونا شد گل بارون


زمین و آسمونا شد گل بارون

به زیر پای قدمای مهمون

با دیدن نگار ما شد حیرون دلای مجنون

با یه دل شیدا ، تمومی دنیا

میخونه برا تو یا حضرت طاها

مکه و حرم از تو محترم

ذکرت رو خدا خونده دم به دم

... مولانا یا رسول الله ، مولانا یا رسول الله ...

تا که لبای آمنه شد خندون

ستاره بارون شده روی ایوون

مست تماشای نگار ما شد با اشک لرزون

مِی زده و مستم ، ساغره به دستم

قلبمو فقط من دخیل تو بستم

ذکر یا ربّت بر روی لبه

مکتب رفته ها گرد مکتبت

... مولانا یا رسول الله ، مولانا یا رسول الله ...

اومده تا بشه یه عشق برتر

باشه برای عالمی پیغمبر

شده همه سفارش این دلبر حُب حیدر

مِهر علی دینم ، مُهر رو جبینم

همه جا جمال علی رو میبینم

ای نور جلی ، عشق منجلی

ذکرت تو خطر شد نادِعلی

... مولانا یا رسول الله ، مولانا یا رسول الله ...
دانلود صـوت