سر از دامن لطف تو یا حسین

سر از دامن لطف تو یا حسین

تا روز قیامت نخواهم برداشت

من از کودکی عاشقت بوده ام

دوسِت داشتم و دارم و خواهم داشت

ممنونم آقا که رام دادی دوباره تو روضه

هر کی منو با تو آشنا کرد خدا پدرشو بیامرزه

... اباعبدالله ، آقام آقام آقام آقام آقام ...

تو روضت نشستم من آروم شدم

تازه فهمیدم زندگیم چی کم داشت

بذار بشنون کل عالم که من

دوسِت داشتم و دارم و خواهم داشت

ممنونم آقا اسم تو همیشه رو لبامه

اینی که نوکرت شدم آقا از القمه ی حلال بابامه

... اباعبدالله ، آقام آقام آقام آقام آقام ...

آقاجون ضریتو یه بار اربعین

و در حالی دیدم که چشمام نم داشت

تو راهم بدی یا ندی شک نکن

دوسِت داشتم و دارم و خواهم داشت

ممنونم آقا منو بخری همینه سعیَم

شما که جای خود داری آقا من از فدائیای رقیّم

... اباعبدالله ، آقام آقام آقام آقام آقام ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو