از آن زمان که خواهر سلطان ما شدی


از آن زمان که خواهر سلطان ما شدی

بانو ، شما ملیکه ی ایران ما شدی

منت گذاشت بر سر ما ناز مقدمت

وقتی که آمدی تو و مهمان ما شدی

با هر قدم به سینه ی ما جا گرفته ای

یعنی تو صاحب دل ما ، جان ما شدی

از آسمان وجود تو بر ما نزول کرد

تو کوثر دوباره ی قرآن ما شدی

بانیِ خیر و برکت این خطه گشته ای

وقتی نسیم سبز بیابان ما شدی

یعنی فقط نَه جزء محبان حیدریم

از شیعیان کشور موسی بن جعفریم
دانلود صـوت