ممنونم که داری همیشه هوامو


ممنونم که داری همیشه هوامو

میسپارم به دست آقا گریه هامو

حالم خوبِ خوبه آقا بین روضه

اشک چشم خیسم یک دنیا می ارزه

آقا میدونی دلم میگیره همش برای کربلا

اما من روسیاه کجا و نشستنم پایین پا

ای شاه سر جدا حسین

ای صاحب کربلا حسین

راه منه تا خدا حسین

... اربابم حـسـیـن ، اربابم حـسـیـن ...

بین جانمازم دارم مُهر تربت

آقا زندگیمو برکت داده روضت

وقتی بیقرارم دستامو میگیری

امیری حسینٌ و نِعمَ الأمیری

آقا به نفس تو بسته شده جون نوکرای تو

تو شاه منی و من میشم آقا جزو خادمای تو

ای ابر رحمت خدا

ای قوت قلب مرتضی

میبَری منو به کربلا

... اربابم حـسـیـن ، اربابم حـسـیـن ...

درد تو دل من آقا از فراقه

این حالی که دارم از رو اشتیاقه

شوق کربلارو دارم توی سینه

داغون میشه نوکر گنبد رو نبینه

عاشق میشه کسی که یه دفعه حرم رو دیده اربعین

پای پیاده و دل خسته پیش تو رسیده اربعین

اربعین زائرت میشم

همیشه تو فکر شیش گوشم

آقا با خیال تو خوشم

... اربابم حـسـیـن ، اربابم حـسـیـن ...
دانلود صـوت
دانلود ویدئو