دیدی آخر چه کاری ماتم تو دستم داد


دیدی آخر چه کاری ماتم تو دستم داد

از همون روزی که زهرا غم تو دستم داد

مادرم تو روضه ها عشق تو شیرم داده

مادرت بزرگ شدم پرچم تو دستم داد

دستم داد ، میخونم برا حرم نرفته ها خدا بزرگه

عاقبت ما هم میریم کرب و بلا خدا بزرگه

به دلم وعده دادم این اربعین برات مارو

آخر امضا میکنه امام رضا خدا بزرگه

آقا سر رو پات میذارم

واسه روضه هات میبارم

خیلی تورو دوسِت دارم

ارباب خیلی دوسِت دارم ... ارباب خیلی دوسِت دارم

حسرت نوکر خونت شده رؤیای حرم

شب و روز من شده دیدن عکسای حرم

یعنی میشه که بیام با پدر و با مادرم

شب جمعه بشینم زار بزنم پای حرم

آقای حرم ، دعوت مادرته اگر تو روضه هات بشینم

تا نفس تو سینمه سنگتو میزنم به سینم

عرفه از خدا میخوام که اگر زنده بمونم

امسالم حرم بیام با رفقای اربعینم

آقا حَرمت رؤیامه

آقا درمونِ دردامه

آقا نمک دنیامه

ارباب خیلی دوسِت دارم ... ارباب خیلی دوسِت دارم

گریه کردن زیر بارون دم ایوون از من

یه نگاه از تو و یک حال پریشون از من

اومدم لا به لای سینه زنا توبه کنم

جون مادرت بیا و رو نگردون از من

دل خون از من ، آرزوم اینه که مثل حُرّ و طیب محترم شَم

سر به راه و جون فدای این علمدار علم شَم

مادرم توی نمازش خواسته از حضرت زینب

که منم مثل شهیدای مدافع حرم شَم

آقا خاک زیر پاتم

آقا مُحرِم چشماتم

آقا زائر سقاتم

ارباب خیلی دوسِت دارم ... ارباب خیلی دوسِت دارم
دانلود صـوت