از همه دنیا ببُر ، از همه فارغ بشو


از همه دنیا ببُر ، از همه فارغ بشو

قلبتو آئینه کن ، عاشق صادق بشو

یجوری زندگی کن که بعد مردنت بگن ریا نبود تو کارش

یجوری زندگی کن که بعد مردنت بگن حسین اومد کنارش

یجوری زندگی کن که بعد مردنت بگن حالش نگفتنی بود

یجوری زندگی کن که بعد مردنت بگن که چه سینه زنی بود

میدونم رؤیاته که بگن نوکر بود ، که بگن نوکر مُرد

که بگن حتی از اربابش دل بُرد

یا اباعبدالله ، یا اباعبدالله ... یا اباعبدالله ، یا اباعبدالله

وقتی که تو روضه ای زندگی شیرین تره

دَم رو غنیمت بدون عمرا چه زود میگذره

یجوری زندگی کن نذاری قلب اربابو یه ذره غم بگیره

یجوری زندگی کن که لحظه های زندگیت بوی حرم بگیره

یجوری زندگی کن که جز را غم حسین دلت غمین نباشه

یجوری زندگی کن اون دنیا پیش اربابت سرت پایی نباشه

میدونم رؤیاته که بگن شیدا بود ، که بگن شیدا رفت

یا حسینو گفت و راحت از دنیا رفت

یا اباعبدالله ، یا اباعبدالله ... یا اباعبدالله ، یا اباعبدالله

کاش جوونیمون بشه هدیه به شاه غریب

پیریمونم با حسین طی بشه مثل حبیب

یجوری زندگی کن که بعد مردنت بگن با ذکر السّلام رفت

یجوری زندگی کن که بعد مردنت بگن حیف که یک پیرغلام رفت

یجوری زندگی کن که رو دلت یه وقت نَمونه حسرت زیارت

یجوری زندگی کن که آخر و عاقبتت ختم بشه به شهادت

میدونم رؤیاته که بشه همرنگ شهدا اقبالت

دم مرگ اربابت بیاد استقبالت

یا اباعبدالله ، یا اباعبدالله ... یا اباعبدالله ، یا اباعبدالله
دانلود صـوت
دانلود ویدئو